Atatürk’ün Mucur’a Gelişi

29 Ocak 2014
394 kez görüntülendi

Atatürk’ün Mucur’a Gelişi

Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış; Sivas Kongresi’ni müteakip, 21 Aralık 1919 Salı günü Kurugöl üzerinden Mucur’a gelmiştir. Böylece Anadolu’yu, doğusundan-batısına kadar adım adım gezerek Kurtuluş Savaşı’nın meş’alesini güzergâhtaki Mucur’da; Mucurluların hafızalarından silinmeyecek şekilde ateşlemiştir. Bilindiği gibi, geçtiği yerlerdeki ilçelerde bir gün bile misafir kalmamışlar; Mucur’da iki gece ve üç gündüz kalmak suretiyle, Kurtuluş Savaşı Tarihi’nde Mucur’un ve Mucurluların güzel özelliklerinin ortaya çıkmasındaki önemi belleklere mucur.net silinmeyecek şekilde kazımışlardır. Mucurlular ise, O Muzaffer misafirlerini yine onurlarına yaraşır biçimde ağırlayıp, -tabir caizse- baş köşeye oturtup, baş tacı sıfatında gördüklerini tüm medenî aleme ispatlamışlardır.

 

Zamanın Mucur Kaymakamı Ahmet Cevat Akın anılarında “… bir millî süvari müfrezesi, bütün teçhizat ve iaşesi halk tarafından temin edilmek üzere vücuda getirilmiş ve İnönü Harp Cephesi’ne gönderilmek kaydıyla Mucur Süvari Müfrezesi yola çıkarılmıştır.” dediğinde, Gazi Mustafa Kemal’in “ben bu vaziyeti gezdiğim yerlerde görmedim. Siz şimdiden milli davamızı muhitinizde, kat-i bir muvaffakiyetle tebarüz ettirmiş bulunuyorsunuz.” demişlerdir, sözleriyle anlatmaktadır. Ayrıca “yüzelli ka-dar silâhlı Mucur atlıları Ebedi Şef huzurunda cirit oynamışlar, milli davamız uğrunda her an fedaî cana hazır olduklarına ahdü peyman etmişlerdir.” görüşünü de dile getirmişlerdir. Zamanın Belediye Başkanı Mehmet Bahadır da anısında o günleri şöyle anlatmaktadır: “21 Aralık 1919 Salı sabahı, önde atlılar ve davul olmak üzere bütün halk Mustafa Kemal ve arkadaşlarını karşılamak üzere Kurugöl’e doğru yola döküldük.”

 

Yağmurlu ve çamurlu bir günde mucur.net Ali Fuat Paşa at ile Mucur’a gelerek “üç gün sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları gelecek, kendilerini karşılayınız” deyip, hiç kalmadan Ankara’ya gitmek üzere ayrılmışlardır. Yine Ata’nın Mucur’da karşılandığı sırada yaşanılanları o zamanın, Mucur ilk mektep Baş Muallimi Servet Fikret Hanımefendi ile öğrencilerinden Halil Sezai Erkut hatıralarından özetle; üç gün sonra üç eski taksi ile Mucur’a gelen Ata’nın yanındakilerle birlikte karşılandığını ve Hükümet Konağı’nda misafir edildiklerini öğreniyoruz. Baş Muallim Servet Hanım Ata’nın karşılanışı esnasında oldukça anlamlı konuşma yapmış ve sekiz-dokuz yaşlarındaki kızı Meliha şiir okuyup bir demet çiçek takdim etmiştir.

 

Mucur’da kaldığı sürece Ata, zaman zaman Heyet-i Temsiliye’den ayrılıp halkın arasına karışmış, çocuklarla ve halkla hasbıhal etmiştir. Bu arada bazı çocukları yanına çağırıp çeşitli sorular sormuş ve aldığı cevapların mükemmelliği karşısında aynen “Bu Küçük Kasaba’da Gördüğüm Hürmeti ve Çocuklardaki Zekâyı Hiç Bir Yerde Görmedim” diyerek Baş Muallim Servet Hanıma takdirname vermek suretiyle kendisini onurlandırmışlardır.

 

Diğer yandan o yıllarda Mucur’da elektrik olmadığı gibi, Hükümet Konağı’nın bir lüks lambasının bile olmayışı, Ata ile beraberindekilerin geceleri gaz lambasının altında çalıştıklarını gözler önüne sermiştir. Medeniyet harikası olarak sunulan lüks lambasının bir kasabada olmayışı memleketimizin içinde bulunduğu aczin en çarpıcı ifadesidir.
Sabahları çok erken kalkan Gazi Mustafa Kemal’in yabancı dilden yazılmış bir kitap okuduğu da yine bu arada dikkatleri üstüne çekmiştir. Gerek gelişleri esnasında ve gerekse de halkın içine karışıp çevreyi gezerek Müdafa-î Hukuk Cemiyeti’nin Mucur temsilcileri ile görüşmeleri esnasında Gazi Mustafa Kemal’in sırtında askerî elbisesi ve başında sarı kalpağıyla Mucur Halkı’nı selamlaması O’nun ‘KURTULUŞ MELEĞİ’ sıfatıyla tanımlanmasına vesile teşkil etmiştir.
İşte… O günden itibaren Mucurlularda Atatürk sevgisi, gönüllerde Atatürkçülük Aşkına dönüşerek Atatürk’ün İlçemize gelişi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

 

Duran ERDOĞAN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz