COĞRAFYA

25 Aralık 2013
1.222 kez görüntülendi

COĞRAFYA

Mucur, doğusunda Nevşehir,batısında Kırşehir, kuzeyinde Boztepe, güneyinde ise Kızılırmak ile çevrilidir. Batıyı doğu ve güneydoğuya baglayan yol güzergahında bulunan Mucur’un, deniz seviyesinden yüksekliği 1110 m, yüzölçümü ise 1088 kilometrekaredir. Ankara’ya 220 km. Kayseri’ye 110 km ve Kırşehir’e 23 km. uzakliktadır. Mucur yayla özelliği gösterir. Dağlar ilçenin kuzeyindedir.İlçenin güneyinde geçen Kızılırmak nehri ilçenin sınırı halindedir. Mucur,  39 -04 kuzey enlemi ile 34-22 doğu boylamları arasında yer alır. 1918 yılında ilçe olan Mucur’un toplam  44 köyü bulunmaktadır.

İlçenin kuzeybatısında Kırşehir masifinin devamı niteliğinde olan seriler görülmektedir. Ancak en geniş oluşum tersiyer yaşlı formasyonlardır. Akarsu yataklarındaki kil ve kum depoları dışında Acıöz Mahallesinde bulunan travertenler kuterner döneminin izlerini taşımaktadırlar.

Yeryüzü şekilleri incelendiği zaman yükseltinin kuzeyden güneye arttığı geniş bir plato üzerinde gelişen Ulusu,Aflaközü,Acıöz gibi devamlı akarsular,eriyen kar suları ile beslenen mevsimlik dereler araziyi engebelendirmiştir. Seyfe gölü çevresinde engebesiz düzlükler geniş alan kaplamaktadır.Mucur’un en yüksek noktası 1557 metre ile Armutlu tepesi 1554 m ile Köpekli dağı ve 1475 m ile Kırlangıç tepesidir.

İklim: Karasal iklime sahip olan Mucur, kışları soğuk ve yağışlı, yazları ise sıcak ve kuraktır. Eski yıllara göre yöre mucur.net ikliminde yumuşama yönünde değişiklikler gözlenmektedir, ilk göze çarpan değişiklik iklimin yumuşaması ve kışların çok soğuk geçmemesidir, iklim değişikliğinde Hirfanlı baraj gölünün etkisi olduğu sanılmaktadır.

İlçemizin Dağları :

1- Armutlu Dağı (1557) m.

2- Büyük Uyluk Dağı (1356) m.

3- Kırlangıç Dağı (1475) m.

4- Köpekli Dağı(1554)m.

5- Kızıldağ(1341)m

 

İlçemizin Akarsuları : Mucur, merkez Şatıroğlu mahallesinden çıkan Ulusu ile Kurugöl, Aflak özü birleşip Acıöz çayını meydana getirir. Seyfe köyünden çıkan tatlı su ise, Seyfe köyü ve havzasındaki tarıma elverişli toprakların sulanmasında kullanılır. Kızılırmak, ilçemizin güneyindeki köylerden geçer ve o köylerin tarım toprakların su ihtiyacını kısmen karşılar.

İlçemizin Gölleri :

Seyfe Gölü: Mucur’a 16 km. mesafededir. Sığ bir göl olan Seyfe Gölü’nün denizden yüksekliği 1080 m.dir. Alanı yağışlara göre 1545-7000 ha. arasında değişir. Seyfe Gölü ülkemizin sayılı millî parklarından birisidir.

 

Obruk Gölü: Obruk köyünde bulunan küçük bir çöküntü göldür. Derinliği ve kirliliği sebebiyle suyundan faydalanılmaz.

Göller hakkında detaylı bilgiyi turizm bölümünde bulabilirsiniz.

 

MUCUR HARİTASI

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz