İLÇE EKONOMİSİ

25 Aralık 2013
469 kez görüntülendi

İLÇE EKONOMİSİ

Kırşehir’in nüfus bakımından ikinci büyük ilçesi olan Mucur, maalesef yıllardir özlediği ekonomik yapısına kavuşamamış ve bu yüzden Cumhuriyetin ilânindan günümüze dışarıya göç veren bir ilçe konumunda kalmıştır. Çok eski ve yerleşik bir yapıya sahip olan Mucur, gerek coğrafi konumu, gerekse verimli toprakları ile İç Anadolu’nun gözde yerleşim birimlerinden olmasına rağmen bu özelliklerini ticari hayata, dolayısıyla ekonomisine yansıtamamıştır. Oysa ki zaman zaman ekonomik alanda bir çok fırsatlar doğmuş ama, gerek ilgisizlik, gerekse bazı engelleyici unsurlar yüzünden bu fırsatlar kaçırılmıştır. 1980’li yılların başında kurulan, Mucur Küçük Sanayi Sitesi, zamanın şartlarına göre Türkiye’nin sayılı küçük sanayi sitelerinden biri olarak gösterilmekte idi. Hatta Türkiye’de yapımı en hızlı tamamlanan site olarak da ayrı bir özelliğe sahiptir. Sitede ağırlıklı olarak oto tamirhaneleri, yedek parçacılar, demir ve marangoz atölyeleri bulunmaktadır. Önceleri üretim yapan atölyelerin sayısında artış olduysa da şu anda yeterli üretim yapılamamaktadır. Özellikle zirai aletlerde kaliteli mal üreten site, sanayi için önemli bir gelir kaynağı sağlamıştır. Ancak zamanla yeterli desteğin gerçekleşmemesi ile bu alana yapılan yatırımlar azalmış ve yerini tamir atölyelerine bırakmıştır.

 

Mucur’un bir diğer önemli geliri ise akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinden oluşmaktadır. Güney Doğu ve Batı Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli yol olan E-23 karayolu ilçenin kuzeyinden geçmektedir. Konumu itibarı ile E-23 karayolu üzerinde en uygun ve kaliteli tesisler ilçenin hemen kenarına kurulmuştur. Bu tesislerden yalnızca yolcuların faydalandığını düşünmek yanlış olur. Sekiz adet tesiste yaklaşık 250 kadar eleman çalışmaktadır.Bu da en azından bir o kadar ailenin geçimini buradan sağlaması demektir. Ayrıca petrol istasyonlari da ilçe için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadiır. Bu tesislere, 24 saat içerisinde yaklaşık 350 yolcu otobüsü, 600 kadar da otomobil uğramaktadır. Bu da Mucur ekonomisi için önemli bir gelir kaynağıdır. Mucur’un cografi konumu tarıma elverişli olsa da üretimde suyun ve bilmsel metodlarin kullanılmaması verimin, düşük olmasına yol açmaktadır.

 

İlçe ekonomisinin % 80’i tarıma dayanır. Tarım modern yöntemlerle yapılmaktadır. Genel olarak Buğday, arpa, ayçiçeği, mercimek ve pancar ekimi yapılmaktadır. İlçede toplam sulanmayan arazi alanı 758.890 da,sulanan arazi alanı 24.060 da olmak üzere yoplam 782.950 da tarım alanı vardır. 2007 yılında 4598 adet çiftçi müracaatı nedeniyle 484695 Da alan karşılığında Doğrudan gelir desteği müracaatında bulunmuştur. Ayrıca Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta yapılmaktadır. 7400 adet büyükbaş,8700 küçükbaş hayvan ve 181600 kümes hayvanı mevcuttur. Ayrıca Kızılırmak yakınındaki köylerde sebzecilik yapılmaktadır. Bu köylerde seracılık özendirilmiştir.

 

Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca da proje dahilinde sera ve koyunculuk yaptırılmış ihtiyaç sahiplerine verilmiştir. İlçenin sebze ihtiyacını karşılayarak ekonomiye canlılık getirmekte ve hayvancılığın geliştirilmesine çalışılmaktadır. Gerek tarım ve gerekse hayvancılık konusunda kurslar düzenlenerek çiftçiler eğitilmekte, hastalık konusunda gerekli mücadeleler yapılmaktadır. İlçemiz Maliyesinde 2007 yılı sonu itibariyle 535 adet Gelir vergisi, 84 adet kurumlar vergisi , 293 adet basit gelir vergisi, GMSİ 47, Stop Mükellef 22 olmak üzere 981 adet mükellef vardır. 34 tahakkuk dairesinde çalışan 545 kişi ilçemiz saymanlığından maaş almaktadır.

 

İlçemiz merkez ve köylerde 62.895.819,48 m2 hazine taşınmaz mal bulunmaktadır. 104 adet tahsisli taşımaz mal olup 14.513.508,36 m2 dir. Ecrimisil tahakkuku 337.216,49 tl olup tahsilatı 204.005,84 TL dir. Kira tahakkuku mucur.net 19.939,80 tl olup tamamı tahsil edilşmiştir. 2007 yılı vergi gelirleri tahakkuku 8.331.397,26 TL olup tahsilatı 6.631.2160,66 TL dir oranı % 80 dir.

 

İlçemizde 142 dükkanlı sanayi sitesi vardır. Ayrıca 5 adet un fabrikası ve Bademler mermer fabrikası mevcuttur. Bu fabrikalar ile yol boyundaki dinlenme tesislerinden başka iş sahası yoktur. İlçemiz Çiftçilerine Ayçiçeği desteklemesi nedeniyle 40 Çiftçi ailesine 2457 da alanda 681.674 Kg.üretim yapmı ve faturalandırılan 403.104 kğ yağlık ayçiçeği üretimi için 80.620,80YTL ödenmiştir. Ayrıca 262 çiftçi ailesine 8553 da fiğ , 4732 da korunga, 1223 da yonca ve 232 da slajlık mısır olmak üzere 14741 da alan için 1.020.343,22 ytl ödeme yapılmıştır.

 

Çatak projesi kapsamında 100 çiftçi ailesine 5710 da alanda 228.400 Dolar ödemesi yapılacaktır. 2007 yılında Ülkemizde yaşanan kuraklıktan ilçemizde etkilenmiş müracaat eden 4133 çiftçimiz için 262,878 da buğday alanı için 1.815.356 YTL, 170492 da arpa alanı için 1.183.751 YTL olmak üzere toplam 3.002.998 YTL ödenmiştir. Bu destek ve ödemeler çiftçilerimizi ekonomik yönden rahatlatmıştır.

 

İlçemizde Ziraat Bankası ve Halk bankası şubeleri mevcut olup, ihtiyacı karşılamaktadır.

 

2007 yılı içerisinde pancar bölge şefliğince 22 köyde 972 adet çiftçiden 14518 dekar alanda 85693 ton pancar alımı yapılmıştır. 2007 yılı içerisinde TMO nce 46 ton makarnalık buğday alınmıştır.2006 yılı stoklarından 7740 ton buğday ve 16546 ton arpa ve 142 ton çavdar un ve yem fabrikalarına satılmıştır.

 

Bir kısım bilgi için Mucur Kaymakamlığı sitesinden yararlanılmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz