MUCUR’CA

29 Aralık 2013
614 kez görüntülendi

MUCUR’CA

A

Açacak : Anahtar
Ağmanlamak : Dengeyi yitirmek
Acer : Yeni
Anğ : Tarla sınırı
Andal : Derin su kanalı
Ark : Küçük su yolu
Alamak : Hızlı yanan alev, acele yakılmış kısa süreli ateş.
Alaşa : Çok konuşan, olur olmaz şeye burnunu sokan.
Alamaç: Aniden alevlenme
Aspap : Giyisi / Elbise
Astar : Tavan
Aş : Çorba
Avrat : Kadın

B

Baldırcan : Patlıcan
Başangı : Yaramaz
Baş bağlamak: Evlendirmek
Beraaah: İmkansızı gerçekleştirme sonrası Hayret
Bııırrrr: Hayret
Bıldır : Geçen yıl
Böön: Bu gün
Böör: yan taraf
Buymak: üşümek, Donmak

C

Camadan : Yelek
Ca: Buyuk cuval
Çalma: Kibrit
Canavar:Açıkgöz, Kurt
Carmalak: Etin yüzeyindeki zar
Cılga: Küçük baş hayvanın dağ eteğine açtığı yol / patik
Cığlanmak: nemlenmek
Cılk: Bozulmus ici sallanan yumurta
Çeten: Saman taşımak için at arabası üzerine kurulan düzen
Ciddani: Küçücük

Ç

Çimmek: Yıkanmak, Yüzmek
Çörten: Yağmur / Kar sularının çatıdan temele akmasını engelleyen oluk
Çelan: Çatı kenarı
Çeltek: yardımcı çoban
Çalgı : Ahır süpürgesi
Çalma : Kibrit
Çorlu: Hastalıklı
Çonapa: Beceriksiz
Çöreklenmek: Davetsiz sofraya oturmak
Çömelmek: Dizleri bukerek yerden yuksege bacak ustunde oturmakDevramil :Ayçiçeği

D

Dımışkı : Kahve tepsisi
Dikme : Fidan
Dinelmek : Ayakta durmak
Dam: Çatı, Tavan, Ev
Dışlık: Huzur / Rahat

E

Ehdi : Çok bilmiş, kurnaz
Elcek : Eldiven
Emmi : Amca
Enek : Çekirdek, ceviz, aşık oyunlarında elde bulunan sermaye.
Eşim: Arkadaşım (Türkçe deki olağan anlamı da kullanılır)
Eşşik: Kapının aşağı kısmı
Evraaç: Yufka ekmek pişirirken kullanılan çubukFistan : Entari

F

Frek : Domates
Frengi : Büyük anahtar
Fos : Boş, kof

G

Göbelek : Şapkalı mantar
Gülük : Hindi
Gün: Güneş, (Türkçe’deki olağan anlamı da kullanılır)
Günücü : Kıskanç

H

Hıççırıgım çıktı: Olağandan çok yorulmak perişan olmak
Hınç: Öç

I

Irılmak : Gitmek, uzaklaşmak
Istar : Halı tezgahı

İ

İtilmiş : Kokmuş
İşlik : Mintan
İçlik: Atlet İç çamaşırı
İşlik: Gömlek
İviklemek : Köşesini bucağını aramak

K

Keskenmek : Elini kaldırıp vuracak gibi olmak.
Keşik : Sıra, nöbet
Kelek : Olgunlaşmamış kavun
Kırmızı : Domates
Kayıt etmek: Hazırlamak,ekmek yapimindan once tandiri hazirlamak
Kertik: Agaç çubuk üzerine yapılan işaret
Keşşik: Sira, nobet
Kıran: Salgın hastalıklar için kullanılır
Kirtik: sabunun küçüğü
Külek: Ekmek konulan büyük tencere veya tahdadan yapilmis ekmek kabi
Küsküç: Comlege peynir basmaya yarayan kalınca agac çubuk
Kuşluk: Akşam üzeri
Kümpür : Patates
Kubaşmak : Karşılıklı işgücü ödünçleşmesi

L

Lalanmak: alay etmek
Lamtı: Sapı kırılmış bıçak sadece Demir

M

Malamat: Perişan
Maplak Ateş küreği
Maorroot: Sus, Ne var, Çeneni kapat
Melefe : Yorgan yüzü, yorgan çarşafı
Mertlemek : Zıplamak
Maplak : Ateş küreği
Muşamak : Pencere
Navraksız: Çirkin
Navraksız: asik suratli
Okralı : Urlu, çıbanlı
Okuntu : Düğün ve nişana çağrı
Oluk: Su akan boru veya yarım boru
Patsat : Tek – tük
Pürçüklü : Havuç
Pantul : Pantolon
Post olmak: Yorulmak
Püsen : Kırağı

S

Savak : Saf, aptal. Ya da suyu dönderme arkı.
Sumsuk : Yumruk
Seklem: Büyük çuvalların ağzı bağlı taşınmaya hazır hali
Sıkıştırmak: Korkutmak ayrica iki cisim arasindaki mesafeyi kapatmak
Sındı: Makas
Sıracalı (Maççalı) : Hastalıklı.
Sirik: Uzundallarda ceviz indirmeye yarayan uzun agac parcasi
Since : Yüz, surat
Soyha: Geriye kalan, olenden sonra geriye kalan esyasi mali
Söğürme : Pirzola

Ş

Şamar: Tokat
Şarlağan : Çağlayan
Şalak: Olgunlaşmamış kavun ve karpuz
Şako : Ceket
Şıra: Kalın üzüm suyu – Pekmezin ön aşaması
Şırfıtı cıkmak: Kirlenmek
Şırahane: Üzüm suyunun ezilerek çıkartıldığı yer.
Şişmek: Ovunmek ,bosa cikmak,umdugunu bulamama
Şitil: Ağaç kökü
Şimdik : Şimdi
Şimşir : Sert, parlak olan şey.

T

Tama : Hani, haniya
Tatavı : Alelacele yapılan iş.
Türemek: Çoğalmak
Taptapı : Takunya

U

Uura: Hamur açılırken kullanılan kalin un
Ulamak: Uc uca eklemek

Ü

Ütme : Kurumamış buğday başağının ateşte pişirilmesi (firik).

V

Vah : Deme

Y

Yaban: Yabancı,el,gurbet
Yağlık : Mendil
Yazı: Dağ, Hayvanların otlandıkları yer
Yelmek : Koşmak
Yooovvv: Seslenme, Çağırma

Z

Zaar : Zahir, herhalde
Zırnık:Duvar altında suyun geçtiği delik
Zırık: Kaba kotu kavgacı (erkek eşeğe de denir.)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz